Zájezdy

Zájezd do Polska – Trzebnice 28.10. 2017.
Prohlídka baziliky sv. Hedviky a sv. Bartoloměje,
pontifikální mše sv. v bazilice s naším otcem biskupem,
adorace.

Zájezd do Koclířova 10.6.2017
Mše svatá v poutním kostele s. Alfonse, exkurze po poutním areálu s průvodcem, křížová cesta v poutním areálu.

Zájezd do Polska – Lagiewniki, Wadovice 16.4.2016
Lagiewniki, Sanktuárium Božího Milosrdenství,vysvěcené papežem Janem Pavlem II.,Bazilika Božího Milosrdenství, kaple svaté Faustyny s relikviemi s. Faustyny Kowalské, mše svatá v kapli Matky Sedmibolestné (slovenská kaple), pohled z vyhlídkové věže výška 77 m – nejvyššího bodu v Krakově.

Wadovice prohlídka rodného domu bl. Jana Pavla II. , vedle domu kostel , ve kterém byl pokřtěn a kde ministroval. Po prohlídce návrat do Frýdlantu nad Ostravicí