Svátost manželství

Kdo může mít svatbu v kostele ?

V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku
předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele).

Do manželství také musí oba snoubenci vstoupit svobodně, tedy bez nátlaku.

Co je potřeba udělat ?

Zajít za  místním farářem, se kterým se domluvíte na dalších podrobnostech. Doporučujeme jej navštívit
s dostatečným předstihem, protože součástí manželství je také příprava. Ta může trvat různě dlouho a
probíhá formou setkání vedená knězem.

Snoubenci také zajdou na matriku s občanskými průkazy a rodnými listy, kde ohlásí svatbu v kostele.