Ohlášky 15.4.2018  a    Ohlášky 22.4.2018

Rozpis čtení 15.4.2018Rozpis čtení 22.4.2018

Řád farního úřadu 

Dále:

  • ve  farním  sále  se občas v neděli  budou konat přednášky s pozvanými  hosty. Termín přednášek bude včas oznámen.
  • ve farní knihovně si můžete vybrat k zapůjčení knihy nebo časopisy, případně některé tituly zakoupit.