Ohlášky 19.11.2017

Rozpis čtení 19.11.2017

Řád farního úřadu 

Dále:

  • ve  farním  sále  se občas v neděli  budou konat přednášky s pozvanými  hosty. Termín přednášek bude včas oznámen.
  • ve farní knihovně si můžete vybrat k zapůjčení knihy nebo časopisy, případně některé tituly zakoupit.