Návštěvnost

Účast na bohoslužbách
Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 500 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 20 věřících.