Kaplani

První zmínku o kooperátoru nacházíme ve farní matrice v roce 1713. Avšak zda byl skutečně prvním, nevíme, protože v nejstarších matrikách, které byly vedeny pro soukromou potřebu duchovních správců není žádný zápis.

Od roku 1713 až do roku 1900 se vystřídalo 29 kaplanů. Dále následovali:
30. Vincenc Humplík 1900 – 1914
31. Jan Sigmund 1914 – 1916
32. Jan Spáčil 1917 – 1921
33. Metoděj Gillar 1921 – 1925
34. František Botek 1925 – 1927
35. Ferdinand Slavík 1927 – 1928
36. Jan Nepomuk Schön 1925 – 1934
37. Innocenc Kukla 1934 – 1935
38. Ignác Andres 1935 – 1937
39. Josef Černý 1937 – 1942
40. Ladislav Sedláček a Karel Fojtů působili ve Frýdlantě současně; pro scházející listy v kronice není uveden rok odchodu
41. B. Steiger 1949 – 1951

Od té doby byla frýdlantská farnost bez kaplana. Až po roce 1989 nastoupili:

42. Vendelín Zboroň 1990 – 1991
43. Alois Juráň 1990 – 1991
44. Gorazd Pavel Cetkovský 1991 – 1993
45. Benedikt Juraj Križan 1993 – 1995
46. Melichar Josef Markusek 1995
47. Klement M. Jan Vecheta 1995 do června 1996