Příspěvky od petr

Poselství svatého otce

Na této stránce budeme zobrazovat poselství svatého otce, která k jednotlivým světovým dnům posílá papež František. 1. ledna – světový den míru (Poselství ke světovému dni míru 2018) 14. ledna – světový den migrantů a uprchlíků (Poselství ke světovému dni migrantů a uprchlíků 2018) 11. února – světový den nemocných (Poselství ke světovému dni nemocných 2018) 14. února […]

Farníček

Aktuální „Farníček“ v písemné formě si můžete vyzvednout v kostele. K nahlédnutí je vyvěšen na nástěnce v kostele i s rozpisem čtení. Farníčky ke stažení:  Farníček 2018 srpen   Farníček 2018 září    Farníček 2018 říjen    Farníček 2018 prosinec Farníček 2019 leden        

Sbírka na opravy v kostele sv. Bartoloměje a na farní zahradě

Oprava obětního stolu, ambonu, podlahy, křtitelnice, varhan v kostele svatého Bartoloměje, cihlové zdi a plotu na farní zahradě si vyžádá značnou finanční částku. Opravy probíhají od r. 2017. V případě vašeho zájmu finančně přispět je možné zaslat finanční dar na účet 1683557389 / 0800. VS 112016 na opravu obětního stolu, ambonu, podlahy VS 122016 na […]

Návštěvnost

Účast na bohoslužbách Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 500 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 20 věřících.

Školní rok 2018/2019

Rozvrh vyučování náboženství 2018-19 – ke stažení   Rozvrh hodin pro vyučování náboženství ve školním roce 2018 / 2019 ve Frýdlantě nad Ostravicí (budova fary na Náměstí 2, vstup dveřmi z náměstí vedle hlavního vchodu do farní zahrady): 1.-2. třída – pondělí 13.30 hod. – učí P. Petr Fichna 3.třída – čtvrtek 13.30 hod. – učí P. Petr […]

Zájezdy

Zájezd do Polska – Trzebnice 28.10. 2017. Prohlídka baziliky sv. Hedviky a sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv. v bazilice s naším otcem biskupem, adorace. Zájezd do Koclířova 10.6.2017 Mše svatá v poutním kostele s. Alfonse, exkurze po poutním areálu s průvodcem, křížová cesta v poutním areálu. Zájezd do Polska – Lagiewniki, Wadovice 16.4.2016 Lagiewniki, Sanktuárium […]