Příspěvky od petr

Poselství svatého otce

Na této stránce budeme zobrazovat poselství svatého otce, která k jednotlivým světovým dnům posílá papež František. 1. ledna – světový den míru (Poselství ke světovému dni míru 2018) 14. ledna – světový den migrantů a uprchlíků (Poselství ke světovému dni migrantů a uprchlíků 2018) 11. února – světový den nemocných (Poselství ke světovému dni nemocných 2018) 14. února […]

Farníček

Aktuální „Farníček“ v písemné formě si můžete vyzvednout v kostele. K nahlédnutí je vyvěšen na nástěnce v kostele i s rozpisem čtení. Ohlášky zvlášť najdete v sekci „Aktuality“ a ve stejné sekci najdete rozpis čtení na daný týden.    

Sbírka na opravy v kostele sv. Bartoloměje a na farní zahradě

Oprava obětního stolu, ambonu, podlahy, křtitelnice, varhan v kostele svatého Bartoloměje, cihlové zdi a plotu na farní zahradě si vyžádá značnou finanční částku. Opravy probíhají od r. 2017. V případě vašeho zájmu finančně přispět je možné zaslat finanční dar na účet 1683557389 / 0800. VS 112016 na opravu obětního stolu, ambonu, podlahy VS 122016 na […]

Návštěvnost

Účast na bohoslužbách Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 600 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 40 věřících.

Školní rok 2017/2018

ROZVRH HODIN  – ke stažení   Rozvrh hodin pro vyučování náboženství ve školním roce 2017 / 2018 ve Frýdlantě nad Ostravicí (budova fary na Náměstí 2, vstup dveřmi z náměstí vedle hlavního vchodu do farní zahrady): 1.třída – pondělí 12.30 hod. – učí Václava Smejová 2.třída – pondělí 13.30 hod. – učí Václava Smejová 3.třída – čtvrtek 13.30 hod. […]

Zájezdy

Zájezd do Polska – Trzebnice 28.10. 2017. Prohlídka baziliky sv. Hedviky a sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv. v bazilice s naším otcem biskupem, adorace. Zájezd do Koclířova 10.6.2017 Mše svatá v poutním kostele s. Alfonse, exkurze po poutním areálu s průvodcem, křížová cesta v poutním areálu. Zájezd do Polska – Lagiewniki, Wadovice 16.4.2016 Lagiewniki, Sanktuárium […]