Příspěvky od petr

Farníček

Aktuální „Farníček“ v písemné formě si můžete vyzvednout v kostele. K nahlédnutí je vyvěšen na nástěnce v kostele i s rozpisem čtení. Ohlášky zvlášť najdete v sekci „Aktuality“ a ve stejné sekci najdete rozpis čtení na daný týden.    

Sbírka na opravy v kostele sv. Bartoloměje a na farní zahradě

Oprava obětního stolu, ambonu, podlahy, křtitelnice, varhan v kostele svatého Bartoloměje, cihlové zdi a plotu na farní zahradě si vyžádá značnou finanční částku. Opravy probíhají od r. 2017. V případě vašeho zájmu finančně přispět je možné zaslat finanční dar na účet 1683557389 / 0800. VS 112016 na opravu obětního stolu, ambonu, podlahy VS 122016 na […]

Návštěvnost

Účast na bohoslužbách Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 600 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 40 věřících.

Školní rok 2017/2018

ROZVRH HODIN    ROZVRH HODIN vyučování náboženství ve školním roce 2017 / 2018 budova fary, Náměstí 2, Frýdlant nad Ostravicí, vstup dveřmi z náměstí vedle hlavního vchodu do farní zahrady 1.třída pondělí 12.30 hod. Václava Smejová 2.třída pondělí 13.30 hod. Václava Smejová 3.třída čtvrtek 13.30 hod. Václava Smejová 4.třída pondělí 14.30 hod. Václava Smejová 5.třída […]

Zájezdy

Zájezd do Polska – Trzebnice 28.10. 2017. Prohlídka baziliky sv. Hedviky a sv. Bartoloměje, pontifikální mše sv. v bazilice s naším otcem biskupem, adorace. Zájezd do Koclířova 10.6.2017 Mše svatá v poutním kostele s. Alfonse, exkurze po poutním areálu s průvodcem, křížová cesta v poutním areálu. Zájezd do Polska – Lagiewniki, Wadovice 16.4.2016 Lagiewniki, Sanktuárium […]