Vánoce 2018

Zveme Vás na sváteční bohoslužby (ke stažení):

Vánoce 2018

Školní rok 2018 / 2019

Poselství svatého otce

Na této stránce budeme zobrazovat poselství svatého otce, která k jednotlivým světovým dnům posílá papež František.

Gaudete et exsultate – nová apoštolská exhortace papeže Františka, která v překladu názvu znamená: „Radujte se a jásejte!“ Vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže kromě jiného i smysl pro humor. Český překlad v pracovní verzi České sekce RadioVaticana.

Farníček

Aktuální „Farníček“ v písemné formě si můžete vyzvednout v kostele.
K nahlédnutí je vyvěšen na nástěnce v kostele i s rozpisem čtení.

Farníčky ke stažení:  Farníček 2018 srpen   Farníček 2018 září    Farníček 2018 říjen    Farníček 2018 prosinec

Farníček 2019 leden

Sbírka na opravy v kostele sv. Bartoloměje a na farní zahradě

Oprava obětního stolu, ambonu, podlahy, křtitelnice, varhan v kostele svatého Bartoloměje, cihlové zdi a plotu na farní zahradě si vyžádá značnou finanční částku. Opravy probíhají od r. 2017.
V případě vašeho zájmu finančně přispět je možné zaslat finanční dar na účet 1683557389 / 0800.

VS 112016 na opravu obětního stolu, ambonu, podlahy

VS 122016 na opravu varhan

VS 102017 na opravu zahradní zdi a plotu

Srdečné Pán Bůh zaplať.

Návštěvnost

Účast na bohoslužbách
Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 500 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 20 věřících.

Dětské bible, růžence, svíčky, aj.

Ve farní knihovně je možno získat krásně ilustrované dětské bible, růžence, kancionály, obaly na kancionály, ručně vyráběné svíčky, aj.