Poselství svatého otce

Na této stránce budeme zobrazovat poselství svatého otce, která k jednotlivým světovým dnům posílá papež František.

Gaudete et exsultate – nová apoštolská exhortace papeže Františka, která v překladu názvu znamená: „Radujte se a jásejte!“ Vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže kromě jiného i smysl pro humor. Český překlad v pracovní verzi České sekce RadioVaticana.

Farníček

Aktuální „Farníček“ v písemné formě si můžete vyzvednout v kostele.
K nahlédnutí je vyvěšen na nástěnce v kostele i s rozpisem čtení.

Ohlášky zvlášť najdete v sekci „Aktuality“ a ve stejné sekci
najdete rozpis čtení na daný týden.

 

Sbírka na opravy v kostele sv. Bartoloměje a na farní zahradě

Oprava obětního stolu, ambonu, podlahy, křtitelnice, varhan v kostele svatého Bartoloměje, cihlové zdi a plotu na farní zahradě si vyžádá značnou finanční částku. Opravy probíhají od r. 2017.
V případě vašeho zájmu finančně přispět je možné zaslat finanční dar na účet 1683557389 / 0800.

VS 112016 na opravu obětního stolu, ambonu, podlahy

VS 122016 na opravu varhan

VS 102017 na opravu zahradní zdi a plotu

Srdečné Pán Bůh zaplať.

Návštěvnost

Účast na bohoslužbách
Pravidelně navštěvuje bohoslužby cca 600 věřících ve farním kostele, klášterní kapli a kapli na Pstruží. V pečovatelském domě cca 40 věřících.

Dětské bible, růžence, svíčky, aj.

Ve farní knihovně je možno získat krásně ilustrované dětské bible, růžence, kancionály, obaly na kancionály, ručně vyráběné svíčky, aj.

Školní rok 2017/2018

ROZVRH HODIN  – ke stažení

Rozvrh hodin pro vyučování náboženství ve školním roce 2017 / 2018 ve Frýdlantě nad Ostravicí
(budova fary na Náměstí 2, vstup dveřmi z náměstí vedle hlavního vchodu do farní zahrady):

1.třída – pondělí 12.30 hod. – učí Václava Smejová

2.třída – pondělí 13.30 hod. – učí Václava Smejová

3.třída – čtvrtek 13.30 hod. – učí Václava Smejová, k 1. sv. přijímání připravuje P. Mgr. Petr Fichna

4.třída – pondělí 14.30 hod. – učí Václava Smejová

5.třída – čtvrtek 14.30 hod. – učí Václava Smejová

6.třída – středa 13.50 hod. – učí P. Mgr. Petr Fichna

7.třída – pondělí 13.50 hod. – učí P. Mgr. Petr Fichna

8. a 9. třída – pondělí 15.00 hod. – učí P. Mgr. Petr Fichna

Pstruží ve škole 1. – 5. třída dle dohody, učí Mgr. Dana Málková

Změna rozvrhu hodin je možná po dohodě s vyučujícími dle jejich možností.

Zájezdy

Zájezd do Polska – Trzebnice 28.10. 2017.
Prohlídka baziliky sv. Hedviky a sv. Bartoloměje,
pontifikální mše sv. v bazilice s naším otcem biskupem,
adorace.

Zájezd do Koclířova 10.6.2017
Mše svatá v poutním kostele s. Alfonse, exkurze po poutním areálu s průvodcem, křížová cesta v poutním areálu.

Zájezd do Polska – Lagiewniki, Wadovice 16.4.2016
Lagiewniki, Sanktuárium Božího Milosrdenství,vysvěcené papežem Janem Pavlem II.,Bazilika Božího Milosrdenství, kaple svaté Faustyny s relikviemi s. Faustyny Kowalské, mše svatá v kapli Matky Sedmibolestné (slovenská kaple), pohled z vyhlídkové věže výška 77 m – nejvyššího bodu v Krakově.

Wadovice prohlídka rodného domu bl. Jana Pavla II. , vedle domu kostel , ve kterém byl pokřtěn a kde ministroval. Po prohlídce návrat do Frýdlantu nad Ostravicí